Contactavonden

Elke tweede dinsdag van de maand -met uitzondering van de zomermaanden- wordt een contactavond georganiseerd. Vaak wordt dan een spreker uitgenodigd met een bijzonder verhaal op het brede terrein van aquaria, terraria en paludaria. Soms wordt de avond benut voor een Algemene Ledenvergadering.

Onderling contact tussen de leden staat bij de contactavonden voorop. Daarom streven we naar zoveel mogelijk interactie tijdens de avonden. Hoeveel kennis en ervaring een spreker ook heeft, je leert vaak het meest van je eigen verenigingslid.

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.