De contactavonden vinden in de maanden maart, april, mei, juni, september en oktober plaats bij de handbalvereniging Saturnus.