Met regelmaat wordt het clubblad uitgebracht met aandacht voor diverse zaken. Vaste rubrieken zijn:

•  Colofon
•  Van de bestuurstafel
•  Iets over vissen
•  Iets over planten
•  Wat is geweest
•  Agenda
•  Vraag en aanbod
•  Evenementen
•  Clubavond
•  Adverteerders

Leden kunnen de laatste editie hier bekijken. Geïnteresseerden vinden de clubbladen in ons archief.

De clubbladen verschijnen op de volgende momenten:

•  1ste week februari
•  1ste week maart en april
•  1ste week mei en juni
•  1ste week september en oktober
•  1ste week november en december

Inleverdatum kopij voor het clubblad, 3 weken vòòr verschijning.
Voor vragen omtrent het clubblad kunt u contact opnemen met de Redactie