Met regelmaat wordt het clubblad uitgebracht.
Hierin wordt aan verschillende zaken aandacht besteed.
Met als vaste rubrieken:

 • Colofon

 • Van de bestuurstafel

 • Iets over vissen

 • Iets over planten

 • Wat is geweest

 • Agenda

 • Vraag en aanbod

 • Evenementen

 • Clubavond

 • Adverteerders

Verschijningsdatums:

 • 1ste week februari

 • 1ste week maart en april

 • 1ste week mei en juni

 • 1ste week september en oktober

 • 1ste week november en december

Inleverdatum kopij voor het clubblad, 3 weken vòòr verschijning.
Voor vragen omtrent het clubblad kunt u contact opnemen met de Redactie

clubblad

Bekijk hier eerdere digitale uitgaven van ons clubblad