Aanmelden voor het lidmaatschap kan bij onze ledenadministratie. 

Dit kan op de verenigings thema-avonden via een van de aanwezige bestuursleden.
Of per post door het pdf-bestand te openen en na het afdrukken dit ingevuld te sturen aan de ledenadministratie.

De contributie voor een heel jaar bedraagt € 53,00 inclusief bondsblad "Het Aquarium" (exclusief bondsblad € 34,50).
Voor jeugdleden is het bedrag € 32,00 inclusief bondsblad "Het Aquarium"  (exclusief bondsblad € 13,50).
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-

Reeds lid, maar je wilt alsnog machtigen voor automatische incasso?
Open hier het formulier.

Het lidmaatschap gaat in zodra uw contributie is bijgeschreven op ons rekeningnummer: NL58 RABO 0127443819

Hier kun je de Statuten en het HuishoudelijkRegelement inzien.