In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) heeft onze vereniging regels opgesteld om de privacy van haar leden veilig te stellen. De AVG gaat in op 25 mei 2018.

De Privacyverklaring van de vereniging beschrijft exact hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

Een onderdeel van de Privacyverklaring is dat leden individueel toestemming moeten verlenen voordat de vereniging ze mag gebruiken. Daarom wordt alle leden gevraagd het Toestemmingsformulier in te vullen.