Ereleden

In de 90 jaar dat de vereniging "De Natuurvriend" bestaat is een enkel Erelid benoemd. Ereleden zijn leden die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Ereleden worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering.

Ereleden

Huig van der Plas

Huig heeft onze vereniging als voorzitter geleid in de periode van 1996 - 2016. Hij heeft dat op een buitengewoon enthousiaste en betrokken manier gedaan met zijn plezierige persoonlijkheid en zijn grote netwerk. Huig was daarnaast een belangrijke motor voor de grote tentoonstelling AquaHortus. Deze tentoonstelling opende op 5 september 2015 haar deuren ter gelegenheid het 85 jarig bestaan van de vereniging en het 425 jarig bestaan van de Hortus Botanicus in Leiden. Alles bij elkaar was dit voor de Algemene Ledenvergadering van De Natuurvriend reden om Huig tot Erelid te benoemen. Na het overlijden van voorzitter Marco Rijnbeek in 2020 heeft Huig zijn plaats als voorzitter opnieuw ingenomen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.