Bestuur

Bestuursleden worden gekozen tijdens een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ze worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Conform het Huishoudelijk Reglement wordt het rooster van aftreden bepaald in een bestuursvergadering.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen.

Voorzitter

Alfred van Hoorn

Secretaris

Fred van de Wetering

Penningmeester

Marco Rijnbeek

Public Relations

Melissa Rijnbeek

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.