Bestuur

Bestuursleden worden gekozen tijdens een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ze worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Conform het Huishoudelijk Reglement wordt het rooster van aftreden bepaald in een bestuursvergadering.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen.

Voorzitter & Penningmeester

Marco Rijnbeek

Secretaris

Fred van de Wetering

Public Relations

Melissa Rijnbeek

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.