Bestuur

Bestuursleden worden gekozen tijdens een jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ze worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Conform het Huishoudelijk Reglement wordt het rooster van aftreden bepaald in een bestuursvergadering.

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen.

Voorzitter

Huig van der Plas

Penningmeester/Secretaris

Rob Otten

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.