Lid worden

Het zou leuk zijn als je wilt meedoen met onze vereniging. Je bent van harte welkom, ook als je nog weinig kennis hebt van het houden van waterplanten en -dieren.

Aanmelden voor het lidmaatschap kan door een mail te sturen naar info@latv-denatuurvriend.nl. Je kunt je natuurlijk ook aanmelden tijdens een van onze contactavonden bij een van de aanwezige bestuursleden. Als je het aanmeldingsformulier invult en opstuurt of overhandigt, dan zorgen wij voor de rest.

De contributie bedraagt €64,50 per jaar inclusief het tijdschrift Het Aquarium van de Nederlandse Bond Aqua Terra (NBAT). Stel je geen prijs op Het Aquarium dan bedraagt de contributie €39,50.

Uit het belang van jongeren educatie en omdat we jongeren willen enthousiasmeren voor deze mooie hobby hanteren we voor hen een gereduceerd tarief. Jeugdleden (tot en met .. jaar) betalen een contributie van €32,00 per jaar inclusief of €13,50 exclusief tijdschrift.

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,-. Het lidmaatschap gaat in zodra uw contributie is bijgeschreven op ons rekeningnummer: NL58 RABO 0127443819.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.